Капуста "Сноубол", 100 гр.
130.00 грн
Капуста "Матин F1", 1000 шт.
178.80 грн
Капуста "Гигант F1", 2500 шт.
247.50 грн
Капуста "Миньон F1", 1000 шт.
178.80 грн
Капуста "Сторема", 2500 шт.
306.40 грн
Капуста "Козак F1", 1000 шт.
103.80 грн
Капуста "Гигант F1", 10 000 шт.
941.30 грн
Капуста "Чесма", 2500 шт. калибр
301.80 грн
Капуста "Скиф F1", 1000 шт.
103.80 грн
Капуста "Кубок F1", 1000 шт.
103.80 грн